Wie zijn wij

Our website address is: https://soroptimistenbennekomenbeekdal.nl. Hieronder vindt u onze Privacy policy.

Soroptimistclub Bennekom en Beekdal

Soroptimistclub Bennekom en Beekdal hecht veel waarde aan de privacy van haar leden, donateurs, sponsoren en andere betrokkenen. In deze Privacy Policy leggen we uit hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke maatregelen we nemen om de privacy te beschermen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten. Denk hierbij aan diensten, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We verzamelen deze gegevens wanneer iemand zich aanmeldt als lid, donateur of sponsor, zich aanmeldt voor een evenement, een vraag stelt via onze website of op andere wijze contact met ons opneemt.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Denk hierbij aan het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie over onze activiteiten. We delen deze gegevens niet met derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten en diensten.

Hoe beschermen we persoonsgegevens?

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of diefstal. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonsgegevens tot alleen die personen binnen onze organisatie die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of er een andere grondslag is om de gegevens te bewaren.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

Wijzigingen Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie van de Privacy Policy is te vinden op onze website.

Contact

Vragen over deze Privacy Policy of onze omgang met persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.