Unieke ervaringen en kennis!

Soroptimistclub Bennekom & Beekdal: een club van circa 30 vakvrouwen uit de regio Bennekom, Ede, Wageningen, Renkum en Oosterbeek. Allen zijn of waren werkzaam in verschillende beroepen. Ieder lid brengt daardoor unieke ervaringen en kennis mee. 

Maandelijkse clubbijeenkomsten


Kom gezellig met ons mee naar onze clubbijeenkomsten! Elke eerste donderdag van de maand komen we samen in het prachtige restaurant Campman in Renkum. We beginnen de avond met een heerlijk gezamenlijk diner en gaan vervolgens door met het programma en een korte vergadering. Tijdens het programma hebben we altijd een boeiend thema om over te discussiëren. Vaak volgen we een inspirerende workshop. Of horen we een interessante lezing van een gastspreker of van een van onze eigen leden. Onze vergadering geeft ons de kans om bij te praten over de clubontwikkelingen. Bovendien worden er afspraken gemaakt over onze toekomstige activiteiten. Al onze leden zijn actief in verschillende teams en dragen op deze manier bij aan onze fantastische projecten.

Bestuur 2023 -2024

Voorzitter: Dorothé Wissink
Voorzitter:
Dorothé Wissink
Secretaris: 
Greetje Appelman
Secretaris:
Greetje Appelman
Penningmeester: 
Coby Adema
Penningmeester:
Coby Adema
Inkomend voorzitter:
Petra van den Berg

Inkomend secretaris:
Laura Feller
Inkomend voorzitter:
Petra van den Berg
Inkomend secretaris:
Laura Feller
Inkomend secretaris:
Laura Feller

Motto en jaarthema

Door ons motto in praktijk te brengen, zetten we ons in om vrouwen te helpen de nodige stappen te zetten om hun potentieel te realiseren. Hiermee kunnen ze hun positie te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we projecten initiëren die gericht zijn op het bevorderen van gelijke kansen op het gebied van onderwijs, gezondheid, economische zelfstandigheid en de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Door vrouwen te ondersteunen en te stimuleren om stappen te zetten, dragen we bij aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Het motto van Soroptimistclub Bennekom en Beekdal is ‘Vrouwen zetten stappen’. Dit symboliseert onze toewijding aan het bevorderen van de positie van vrouwen in onze gemeenschap en daarbuiten. Het motto benadrukt dat vrouwen een belangrijke rol spelen bij het nemen van stappen om hun eigen positie te verbeteren en die van anderen. We geloven dat vrouwen in staat zijn om een positieve impact te hebben op de samenleving door zich te organiseren en gezamenlijk actie te ondernemen.

Ons jaarthema voor 2023-2024 is ‘Krachtige vrouwen’, een thema dat ons na de uitdagende coronajaren energie en inspiratie geeft. We willen ons laten inspireren door en leren van de vele krachtige vrouwen in onze eigen kring en wereldwijd.